GAZ ŁUPKOWY - OGÓLNE INFORMACJE

 • K. Drop, M. Kozłowski, Rola geofizyki wiertniczej w określeniu zasobów gazu ziemnego w łupkach, materiały PGNiG i Halliburton - POBIERZ
 • J. Hadro, Strategie poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach oraz ich uwarunkowania ekonomiczno-prawne- przykłady z USA i Polski, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • D.  Hengel, Gaz łupkowy w USA i globalne rynki gazu, konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: Amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy”, Warszawa 8 kwietnia 2010 r. - POBIERZ
 • C. Hopkins, Rozwój złóż gazu łupkowego (technologia, odwierty, koszty, dostarczanie gazu na rynek i dostępność spółek usługowych, konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: Amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy”, Warszawa 8 kwietnia 2010 r. - POBIERZ
 • M. Jakiel, Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków, materiały PGNiG - POBIERZ
 • M. Kozłowski, Rola geofizyki wiertniczej w określaniu zasobów gazu ziemnego w łupkach, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • T. Kulczyk, Poszukiwania i wydobycie gazu z łupków - aspekty techniczne, materiały PGNiG - POBIERZ
 • J. Macuda, Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • M. Nieć, Znaczenie informacji o zasobach złóż kopalin i problem niekonwencjonalnych zasobów nieodnawialnych w Polsce, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN pt: Globalne uwarunkowania zaopatrzenia w gaz i ropę naftową oraz ich konsekwencje dla Polski”, Warszawa 17-17.06.2010 r. - POBIERZ
 • M. Nowakowski, Nowy gaz z perspektywy polskiego operatora - ocena stanu i możliwości rozwoju poszukiwań i wydobycia, materiały PGNiG - POBIERZ
 • T. Parteka, Wpływ poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego na polskie gminy, konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: Amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy”, Warszawa 8 kwietnia 2010 r. - POBIERZ
 • P. Poprawa, Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego – zachodnie doświadczenia oraz obecne perspektywy poszukiwań w Polsce, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • P. Poprawa, Potencjał dla poszukiwań złóż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku (shale gas) w Polsce, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • P. Poprawa, G. Wróbel, Szanse i wyzwania związane z gazem łupkowym, konferencja Gaz łupkowy na terenie Iławskim, Olsztyn, 06.12.2011 r. - POBIERZ
 • P. Pudłowski, Angażowanie społeczności lokalnych, konferencja „Optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Europie”, Warszawa 18.05.2011 r. - POBIERZ
 • N. Różańska, Gaz łupkowy w województwie lubelskim, konferencja „Optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Europie”, Warszawa 18.05.2011 r. - POBIERZ
 • S. Rychlicki, Technologie wydobycia gazu łupkowego w Polsce, konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: Amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy”, Warszawa 8 kwietnia 2010 r. - POBIERZ
 • G. Sojski, Ochrona środowiska w praktyce. Odwiert Markowola-1 - studium przypadku działań prowadzonych z troską o środowisko, materiały PGNiG - POBIERZ
 • G. Sojski, Odpowiedzialne zarządzanie aspektami środowiskowymi w poszukiwaniach gazu z łupków, materiały PGNiG - POBIERZ
 • W. Stępniewski, Środowiskowe aspekty wydobycia gazu łupkowego, konferencja „Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie – szanse i wyzwania”, Lublin, 27 września 2010 roku - POBIERZ
 • M. Wilczyński, Czy gaz łupkowy stanowi wyzwanie dla polityki ochrony środowiska w Polsce, konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: Amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy”, Warszawa 8 kwietnia 2010 r. - POBIERZ
 • J. Woźniak, Szczelinowanie hydrauliczne, materiały Halliburton Polska - POBIERZ
 • M. Woźnicka, Poszukiwanie gazu z łupków - priorytety Ministerstwa Środowiska, materiał Polskiego Instytutu Geologicznego- POBIERZ
 • W. Wójcik, Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w zakresie poszukiwań niekonwencjonalnych zasobów gazu ziemnego, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r.  - POBIERZ
 • S. Zwolan, Niekonwencjonalne złoża gazowe – wyzwania, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ

 

PREZENTACJE FIRM I INSTYTUCJI - aktywność inwestycyjna w Polsce w sektorze gazu łupkowego w poszczególnych województwach

 • 3Legs Resources, Gaz łupkowy na Pomorzu, konferencja „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobyciem złóż gazu z łupków”, Gdańsk 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie,  Bilans piasku i wody na Lubelszczyźnie w kontekście wydobycia gazu łupkowego, konferencja „Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie – szanse i wyzwania”, Lublin, 27 września 2010 roku - POBIERZ
 • BNK Petroleum, materiał na konferencję „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobyciem złóż gazu z łupków”, Gdańsk 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Łódzkie na gazie, konferencja Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Wrzesień 2010 - POBIERZ
 • Chevron, Gaz łupkowy w Regionie Lubelskim. Działania poszukiwawcze proponowane przez Chevron, konferencja Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie - szanse i wyzwania, Lublin 27 września 2010 r. - POBIERZ
 • Eni, Aktywność w Pomorskim, konferencja Gaz łupkowy na terenie Iławskim, Olsztyn, 06.12.2011 - POBIERZ
 • Exxon Mobil, Exxon Mobil i gaz łupkowy w województwie lubelskim, konferencja Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie - szanse i wyzwania, Lublin 27 września 2010 r. - POBIERZ
 • Hutton Energy, Zagospodarowywanie złóż niekonwencjonalnych węglowodorów, konferencja Gaz łupkowy na terenie Iławskim, Olsztyn, 06.12.2011 - POBIERZ
 • LNG Energy, materiał na konferencje Gaz łupkowy na terenie Iławskim, Olsztyn, 06.12.2011 - POBIERZ
 • Orlen Upstream, Poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych na terenie województwa lubelskiego, konferencja „Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie – szanse i wyzwania”, Lublin, 27 września 2010 roku - POBIERZ
 • Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego, Gaz łupkowy –szansa dla województwa lubelskiego, konferencja Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie - szanse i wyzwania, Lublin 27 września 2010 r. - POBIERZ
 • PGNiG, Gaz z łupków, konferencja „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobyciem złóż gazu z łupków”, Gdańsk 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • PGNiG, Gaz z łupków - wyzwania i szanse, Warsztaty  - Samorządy, Lubocino 29 września 2011 - POBIERZ
 • PGNiG, PGNiG z ekologią w tle - POBIERZ
 • Marathon Oil Corporation, Działania prowadzone przez firmę Marathon na koncesji w województwie Pomorskim, konferencja „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobyciem złóż gazu z łupków”, Gdańsk 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Znaczenie gazu łupkowego dla Polski i Lubelszczyzny. Aspekty ekonomiczne i społeczne, konferencja Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie - szanse i wyzwania, Lublin 27 września 2010 r. - POBIERZ
 • Ministerstwo Środowiska - Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Shale gas w regionie lubelskim - działania MŚ jako organu administracji geologicznej, konferencja Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie - szanse i wyzwania, Lublin 27 września 2010 r. - POBIERZ
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, Środowiskowe uwarunkowania prawne związane z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu z łupków, konferencja „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobyciem złóż gazu z łupków”, Gdańsk, 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • San Leon Energy, Tallisman Energy, Gaz z Łupków. Koncesja Gdańsk – Podsumowanie Prac Badawczo-Poszukiwawczych, Konferencja „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem złóż gazu łupkowego”, Gdańsk, 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • San Leon Energy, materiał na konferencje „Uwarunkowania związane z poszukiwaniem, rozpoznaniem i wydobywaniem złóż gazu łupkowego”, Gdańsk, 5.12.2011 r. - POBIERZ
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Departament Polityki Regionalnej, Gaz łupkowy na Lubelszczyźnie, konferencja Gaz łupkowy w Polsce i na Lubelszczyźnie - szanse i wyzwania, Lublin 27 września 2010 r. - POBIERZ
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Departament Środowiska i Geologii, Gaz łupkowy szansą na rozwój województwa kujawsko-pomorskiego, konferencja regionalna Toruń 1 lipca 2011 r. - POBIERZ
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gaz łupkowy w województwie Pomorskim. Zaangażowanie firm w prace poszukiwawcze i dialog ze społecznościami lokalnymi, konferencja „Optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Europie”, Warszawa 18.05.2011 r. - POBIERZ
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Uwarunkowania i możliwości wykorzystania gazu ze złóż łupkowych – szanse i zagrożenia oraz znaczenie dokumentów strategicznych w tym zakresie, Spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego 17 listopada 2011 r., Gniewino - POBIERZ

 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

 • T. Paszewski, Polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych i Brazylii, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN pt: Globalne uwarunkowania zaopatrzenia w gaz i ropę naftową oraz ich konsekwencje dla Polski”, Warszawa 17-17.06.2010 r. - POBIERZ
 • A. Szczęśniak, Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski, konferencja „Rynek Kapitałowy a Koniunktura Gospodarcza”, Łódź 2.12.2009 r. - POBIERZ
 • A. Szczęśniak, Bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw gazu w Polsce i Europie, Konferencja „Forum Energetyczne” Jachranka 30-31 maja 2011 r. - POBIERZ
 • J. Stefanowicz, Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego RP w odniesieniu do sektora naftowo-gazowego, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN, „Znaczenie logistyki surowcowo – paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Warszawa, 10.07.2009 r. - POBIERZ
 • P. Świeboda, Wyzwania dla Polski w obszarze energii - POBIERZ

 

SEKTOR GAZOWY W POLSCE

 • A. Cywlik, Sektor naftowo-gazowy w Polsce, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN, „Znaczenie logistyki surowcowo – paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Warszawa, 10.07.2009 r. - POBIERZ
 • P. Gliniak, Nowy gaz z perspektywy polskiego operatora - ocena stanu i możliwości rozwoju poszukiwań i wydobycia, materiały PGNiG - POBIERZ
 • R. Gwiazdowski, Rola umów międzynarodowych w projektach komercyjnych infrastruktury naftowej i gazowej, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN, „Znaczenie logistyki surowcowo – paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Warszawa, 10.07.2009 r. - POBIERZ
 • M. Kaliski, Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej państwa, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • J. Kamyk, K. Galos, Planowane zmiany Prawa Geologicznego i Górniczego oraz ich wpływ na funkcjonowanie górnictwa ropy i gazu, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN, „Znaczenie logistyki surowcowo – paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Warszawa, 10.07.2009 r. - POBIERZ
 • J. Nawrocki, Bilans Zasobów Gazu Ziemnego w Polsce, Konferencja Ministerstwa Środowiska i Polskiego Instytutu Geologicznego pt. „Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce - gaz w łupkach i gaz zamknięty”, Warszawa 27.01.2010 r. - POBIERZ
 • S. Sikora, Regulacje w zakresie sektora gazu ziemnego, materiał Ministerstwa Gospodarki - Departament Ropy i Gazu - POBIERZ
 • J. Stefanowicz, Regulacje dotyczące pozyskiwania i obrotu surowcami energetycznymi oraz paliwami, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN, „Znaczenie logistyki surowcowo – paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Warszawa, 10.07.2009 r. - POBIERZ
 • B. Wyżnikiewicz, Ekonomiczne aspekty inwestycji w logistykę surowcową i paliwową, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN, „Znaczenie logistyki surowcowo – paliwowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski”, Warszawa 10.07.2009 r. - POBIERZ
 • K. Żukrowska, Relacja popytu i podaży na rynku energii, Seminarium Instytutu Nauk Politycznych PAN pt: Globalne uwarunkowania zaopatrzenia w gaz i ropę naftową oraz ich konsekwencje dla Polski”, Warszawa 17-17.06.2010 r. - POBIERZ

 

 

« wstecz | w górę

Geopolityka

Ekonomia

Społeczeństwo